Familietreff 2019

NORSK FORENING FOR CORPUS CALLOSUM-DIAGNOSER

NFCCD på Facebook

Informasjon om Corpus Callosum-diagnoser

Familietreff 2019


- 7. og 8. september 2019.


Årets familietreff blir på hotel Scandic Sjølyst i Oslo, 7. og 8. september 2019. 


Program blir publisert i vår lukkede Facebook-gruppe.

NORSK FORENING FOR CORPUS CALLOSUM-DIAGNOSER