Familietreff

NORSK FORENING FOR CORPUS CALLOSUM DIAGNOSER

NFCCD.NO

NFCCD på Facebook

Familietreff


- En gang i året treffes vi .....


Siden oppstarten har NFCCD hatt årlige familietreff med både faglig og sosialt innhold. Treffet er for medlemmer i foreningen og pårørende, og er vanligvis en helg.

Lørdag har vi erfaringsutveksling, invitert foredragsholdere og vi blir kjent med hverandre. På kvelden treffes vi til hyggelig middag.

Søndag har vi enkelte år hatt en sammenkomst kun for kos.

Det er blitt stiftet flere gode vennskap på disse treffene.


NORSK FORENING FOR CORPUS CALLOSUM DIAGNOSER