Familietreff

NORSK FORENING FOR CORPUS CALLOSUM-DIAGNOSER

NFCCD på Facebook

Informasjon om Corpus Callosum-diagnoser

Familietreff


- En gang i året treffes vi .....


Siden oppstarten har NFCCD hatt årlige familietreff med både faglig og sosialt innhold.  Treffet er for medlemmer i foreningen, både de som har en corpus callosum-diagnose og deres pårørende.  Det blir lagt til en helg i begynnelsen av september. 


Vi bytter på hvor i Norge det blir arrangert.  I 2016 var vi på Gardermoen, i 2017 i Trondheim og i 2018 i Bergen.  I 2019 skal vi møtes i Oslo.


På lørdag har vi årsmøte, og et faglig program med inviterte foredragsholdere og erfaringsutveksling.  Senere på dagen har vi et sosialt program der vi blir kjent med hverandre.  Dagen blir avsluttet med en hyggelig middag.  Søndag har vi pleid å ha en sosial sammenkomst for de som har ønsket å være med.  Det har blitt stiftet flere gode vennskap på disse treffene.


NORSK FORENING FOR CORPUS CALLOSUM-DIAGNOSER