Hjelp

NORSK FORENING FOR CORPUS CALLOSUM DIAGNOSER

NFCCD.NO

NFCCD på Facebook

Hjelp

- Her forsøker vi å lede deg vidrere til relevant informasjon som kan være nyttig.

 

 

 

 

INTERESSEORGANISASJONER I ANDRE LAND

 

USA National Organization of Disorders of the Corpus Callosum (NODCC):

 

Storbritannia Corpal:

Australia Australian Disorders of the Corpus Callosum (AusDoCC):

 

OFFENTLIGE TILBUD

 

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet Hva med oss? Kurs for foreldre til barn med spesielle behov:

 

NAV Info om grunnstønad og hjelpestønad:

Avhengig av diagonose og utfordringer kan du rett på diverse offentlige økonomiske stønader.

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad

 

NAV Omsorgspenger - Utvidet rett til stønadsdager:

Avhengig av diagonose og utfordringer kan du rett på flere stønadsdager ved sykt barn enn de ti dagene arbeidsgiver dekker.

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/omsorgspenger

 

Oslo universitetssykehus Nyttige tips til foreldre som har fått et barn med en sjelden diagnose:

Senter for sjeldne diagnoser har utarbeida en brosjyre som starthjelp for feoreldre til barn med en sjelden diagnose.

http://www.sjeldnediagnoser.no/?k=sjeldnediagnoser/Tips%20til%20foreldre&aid=12474

Direktoratet for e-helse En sjelden guide:

 

Statped:

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste. (Statped, 2017)

http://www.statped.no/

 

ANNET

 

Norsk side om livet med ACC og Asperger:

 

 

NORSK FORENING FOR CORPUS CALLOSUM DIAGNOSER