Hjem

NORSK FORENING FOR CORPUS CALLOSUM-DIAGNOSER

NFCCD på Facebook

Informasjon om Corpus Callosum-diagnoser

NFCCD


- Norsk Forening for Corpus Callosum Diagnoser er en frivillig forening og har som formål å spre informasjon om diagnose og å være en støttegruppe til personer med denne diagnosen og deres pårørende.

Vi arbeider for å øke kunnskapen om hva corpus callosum diagnoser ( CCD ) er. Du finner mer informasjon under  «Hva er CCD». Det kan også være behov for å kunne dele ut informasjon til familie, skole, barnehage og andre som trenger det. Vi har derfor laget en brosjyre som du finner på siden «Hva er CCD».


USA og Storbritannia har også interesseorganisasjoner for CCD, med informative hjemmesider. Du finner dem under «Hjelp»


Siden oppstarten har NFCCD hatt årlige familietreff med både faglig og sosialt innhold. Treffet er for medlemmer i foreningen og pårørende.


NFCCD har en egen lukket facebookgruppe der man kan utveksle erfaringer og møte andre i samme situasjon. Den er for personer med CCD og pårørende. Vi er i dag litt over 100 medlemmer i den gruppen, og nye er hjertelig velkommen.

Familietreff 2019


7. og 8. september 2019 i Oslo. Informasjon ligger i Facebook-gruppen.

NORSK FORENING FOR CORPUS CALLOSUM-DIAGNOSER