Hjelp

Hjelp

- Her forsøker vi å lede deg videre til relevant informasjon som kan være nyttig.

INTERESSEORGANISASJONER I ANDRE LAND


USA  National Organization of Disorders of the Corpus Callosum (NODCC):

www.nodcc.org


Storbritannia  Corpal:

http://www.corpal.org.uk/


Australia  Australian Disorders of the Corpus Callosum (AusDoCC):

http://www.ausdocc.org.au/


OFFENTLIGE TILBUD


Barne-, ungdoms og familiedirektoratet  Hva med oss? Kurs for foreldre til barn med spesielle behov:

http://www.bufdir.no/Familie/Hjelp_til_parforholdet_og_familien/Hvamedoss/ 


NAV  Info om grunnstønad og hjelpestønad:

Avhengig av diagonose og utfordringer kan du rett på diverse offentlige økonomiske stønader.

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad


NAV  Omsorgspenger - Utvidet rett til stønadsdager:

Avhengig av diagonose og utfordringer kan du rett på flere stønadsdager ved sykt barn enn de ti dagene arbeidsgiver dekker.

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/omsorgspenger


Oslo universitetssykehus  Nyttige tips til foreldre som har fått et barn med en sjelden diagnose:

Senter for sjeldne diagnoser har utarbeida en brosjyre som starthjelp for feoreldre til barn med en sjelden diagnose. 

http://www.sjeldnediagnoser.no/?k=sjeldnediagnoser/Tips%20til%20foreldre&aid=12474

Direktoratet for e-helse  En sjelden guide:

 

https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/En-Sjelden-Guide_NKSD.pdf


Statped:

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste. (Statped, 2017)

http://www.statped.no/


ANNET


Norsk side om livet med ACC og Asperger:

http://vaktskjold.webnode.com